Framtidens kontorsfastighet är ett event

The Castle

The Castle, Slottbacken 8

Har din kontorsfastighet hög vakansgrad? Behöver du hitta nya hyresgäster?

Förutsättningarna ändras och nu går förändringsprocessen snabbare än någonsin. För dina blivande hyresgäster är kontorslokalerna viktiga för hela verksamheten.
Lokalen påverkar arbetsmiljön och hälsan för de anställda. Det i sin tur påverkar affärsresultatet. Lokalen är en del av företagets varumärke, både externt och internt. Lokalen kan underlätta eller försvåra rekryteringen. För de flesta företag idag är lokalen ett affärsstrategiskt verktyg.

Men inte nog med det.

Definitionen av ”arbete” förändras i snabb takt. Den pågående digitaliseringen vänder uppochner på allt. Digitaliseringen kommer att minska och kanske helt eliminera vårt behov av att träffas fysiskt. Tekniken finns redan och ny ännu bättre teknik är på gång. Möten, samtal, konferenser, pretentioner eller bara att hålla varandra sällskap med småprat kan och kommer att ske digitalt.

Arbetstider suddas ut, arbetsplatser suddas ut. Själva definitionen på ”arbete” ändras och har mer att göra med att utföra en handling som genererar inkomst än med tider på dygnet eller med en plats. Vi är inte längre knutna till ett kontor.

Så varför ska dina blivande hyresgäster alls ha ett kontor? Vad ska få de anställda att vilja komma till kontoret om de inte längre måste för att utföra sitt jobb?
Jo, kontorslokalen måste vara ett ”event”. D.v.s. det måste hända saker där. Om du frågar en anställd i dag vad som gör att de trivs på jobbet så är svaret ”att det händer saker”. Målet är att skapa mesta möjliga upplevelser, både för sina anställda och för sina kunder. Du delar upplevelser med andra människor, som du sedan minns och samtidigt blir de en del av att bygga din identitet.

Så hur ser framtidens kontorsfastighet ut?
Vad kan du som fastighetsägare göra för att hjälpa företagen att göra om kontorsarbetsplatsen till ett ”event”?
Och hur profilerar du lokalerna?
Hur ser uthyrningsmaterialet ut?

Vi pratar gärna mer med dig om de här frågorna.
Kanske tar vi ett fysiskt möte i våra lokaler där vi sitter deltid på The Castle, Slottsbacken 8. Platsen är byggd på deltagarkultur och vi lovar, det är ett ”event”.

Välkommen att ringa 070-370 22 51 eller maila anna.blank@napen.se