Platsvarumärkets guldålder är nu

Vår samtid är en guldålder för platsvarumärken.

Mer och mer av vår uppmärksamhet riktas mot skärmar, mer och mer riktar vi blicken mot den lilla skärmen som sällan ligger längre bort än någon meter. I snitt spenderar vi hälften av vår vakna tid framför en skärm. Hälften. Trenden är ökande. Och det snabbt.

När vi ska bygga platsvarumärken eller marknadsföra fastighetsprojekt, bostadsområden, kommersiella fastigheter eller handelsplatser måste vi nå vår målgrupp. Vi vet att målgruppen i stor utsträckning redan har en relation till vår plats eller dess närområde. I bostadsprojekt vet vi att mellan 60-80 % av köparna kommer från det direkta närområdet. Människor vill helt enkelt inte flytta så långt.

Men hur når vi dem? Vi måste finnas precis där vår målgrupp riktar sin uppmärksamhet. I stor del av fallen är svaret: i mobilen.

Den fysiska platsen måste leva i symbios med platsens digitala närvaro. (dvs. webbplatsen, sociala kanaler, app eller om ett antal år virtual reality dito)
Det som tidigare marknadsfördes med print-annonser ska idag marknadsföras med Facebook-sidor och Instagram-flöden. Tyvärr går det inte att spara om sina gamla pappersannonser och publicera dem i sociala kanaler med särskilt bra resultat. Istället behöver vi anpassa oss helt till kanalerna och det sammanhang de innebär.

Den stora fördelen med vår samtid är att alla aktuella kanaler med enkla och kostnadseffektiva medel kan riktats mot ett specifikt geografiskt område. Där vår med stor sannolikhet målgrupp finns.
Och just platsvarumärken har en stor fördel i att människor gärna följer platser som de rör sig på. Förutsatt att vi fyllt flödet med relevant innehåll.

Näpen fungerar både som en reklambyrå och som en redaktion. Vi producerar löpande innehåll för våra kunder. Vår bakgrund finns i både fastighetsbranschen och i reklam- och mediabranschen.

Vi älskar platsvarumärken.

mobiler