Sex tips för att lyckas på en mättad nyproduktionsmarknad.

Vi träffar regelbundet många bostadsutvecklare och har hört er prata om det här ett tag. Nyproduktionsmarknaden är nu mättad och kommer vara det några år framöver. Utbudet är enormt stort. I Stockholm säljstartade 30 projekt under september. All försäljning bromsar in. Nästan ingen av er säljer längre slut på säljstart. Det har blivit köparens marknad och köparna har inte längre bråttom.

Nu verkar ni alla ha märkt av inbromsningen och de flesta av er pratar om det. De senaste åren har ni inte behövt göra särskilt mycket för att lyckats som bostadsutvecklare så som marknaden har sett ut. Men vad behöver vi tänka på nu? Här kommer sex tips:

1. Gå med i konsortium och dela på marknadsföringskostnader med andra bostadsutvecklare. Se till att er grupp lägger stor del av den gemensamma budgeten på sociala plattformar, events och sociala investeringar.

2. Budgetera för en längre säljperiod efter säljstart. Det är den nya normala säljprocessen och det kommer att behövas.

3. Analysera er målgrupp i detalj. Hitta undergrupper bland intressenterna och differentiera kommunikationen till dem. Kanske kommer många av era intressenter från ett visst kvarter eller har andra intressen gemensamt? Hårt riktade kreativa kampanjer ger effekt.

4. Se till att ert bostadsprojekt har minst en tydlig USP (unic selling point) Lättats blir det om ni bygger in den i huset rent fysiskt. Våga ta i en hel del här. Det är nu extremt viktigt att varje projekt tydligt kan visa varför man som köpare ska bo just här. Koncept och kreativitet i projekten och i kommunikationen blir viktigare.

5. Tappa inte era köpare innan inflyttning. Komihåg och satsa på kundservicen, bjud på generös information och regelbundna events. Genom att jobba på det sättet gör ni även era köpare till projektets ambassadörer och en viktig del i marknadsföringen och försäljningen av resterande bostäder.

6. Har ni ostartade projekt på platser utan tydliga fördelar? Prata med oss om hur vi kan tillföra nya tydliga tillgångar, fördelar och känslor till platsen långt innan byggstart. Vi har tagit fram en metod för att tillföra kultur till en plats och genom det kan värdet av marken och incitamentet att utveckla platsen ökas.

6bostadspriser