Platsmarknadsföring hjälper handelsplatser i förändring

Handelsplatsen genomgår stora och snabba förändringar, det har nog inte undgått någon. E-handeln slår ut vissa butiker. Besökarna kommer för att äta eller jobba från ett fik en halv dag, istället för att handla. Platsens funktion förändras och som fastighetsägare måste du anpassa dig och din plats.

Även sättet som handelsplatsen marknadsförs och kommunicerar behöver anpassas. Det räcker inte längre att berätta om nästa rea eller låta butikerna själva göra jobbet med att locka besökare.

handelsplatser

För att kunna konkurrera effektivt med andra handelsplatser om tillväxt, besökare och hyresgäster krävs ett långsiktigt varumärkesarbete, för hela handelsplatsen. Det krävs ett starkt platsvarumärke och en marknadsföring byggd på en verklig och trovärdig grund. Många aktörer ska enas och nå samsyn.

Platsmarknadsföring går ut på att lyfta fram de positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen. I de flesta fall behöver man också genomföra faktiska fysiska förbättringar av platsen och förankra och kommunicera dessa.

Vi på Näpen har lång erfarenhet av att kommunicera platser som genomgår förändring.

Så här brukar vi göra:

  1. Vi aktiverar handelsplatsen genom aktiviteter och event, som gör handelsplatsen till en social mötesplats där besökarna stannar längre. Aktiviteterna bör vara återkommande, ha ett övergripande tema och gärna bestå av flera delar. Syftet är att uppmuntra till besök på plats och få dina besökare att trivas, med målet att göra dem till ambassadörer för din handelsplats.
  2. På uppdrag av dig skapar vi en digital plattform. Basen är i de flesta fall en attraktiv webbplats som samspelar effektivt med utvalda sociala kanaler. På den digitala plattformen samlar vi handelsplatsens alla intressenter. Här erbjuds både information, marknadsföring och dialog. Dagens medielandskap är perfekt för platsmarknadsföring. De sociala kanalerna är gjorda för att skapa engagemang och föra dialog. De är också fantastiska annonseringsverktyg. Kommunikationen kan riktas efter geografiskt område, ålder, intressen och andra parametrar, så att vi når önskad målgrupp och slipper betala för alla andra. De flesta människor vill följa vad som händer på de platser där de ofta rör sig. Genom att fylla webbplatsen och de sociala kanalerna med relevant innehåll får vi positiv uppmärksamhet från utvalda målgrupper – både förtjänad och köpt.
  3. För att kunna behålla dina besökare och attrahera nya, behöver du som fastighetsägare ibland genomföra fysiska förändringarav handelsplatsen. Genom att förankra och kommunicera förändringarna på ett bra sätt med dina besökare, kan du ofta uppnå uppskattning och förväntan, istället för irritation.
  4. Tänk också på att samverka med dina hyresgäster och andra relevanta aktörer. Handelsplatsen är inte bättre än vad ni tillsammans gör den – även om det ofta är du som fastighetsägare som driver på och har ett övergripande ansvar. Skapa forum för samarbete och utveckling så att ni hjälps åt och jobbar mot samma mål – en attraktiv handelsplats där människor vill vara, umgås och shoppa. Den här interna kommunikationen är ofta lika viktig som kundkommunikationen.

 

Näpen är fastighetsbranschens egen kommunikationsbyrå. Vi hjälper dig med platsvarumärkesanalys och produktion av kommunikation och events. Platsmarknadsföring är vår specialitet och i fastighetsbranschen finns alla våra kunder. Vi har lång erfarenhet av att kommunicera och aktivera platser som genomgår förändring.

 

Kontakta oss idag

Vi berättar gärna mer över en fika. Ring 070-370 22 51 eller mejla anna.blank@napen.se