10 anledningar att sälja bostaden med en show!

DN_SaljMedShow_top

DN skriver om vårt event och identifierar en trend; ”Sälj bostaden med en show.”
På DN´s lista över nyproduktionsprojekt som marknadsförs med en show, finns ett av Näpens projekt med som nr 3.

Läs hela artikeln här. (betalvägg)
Eller pappersversionen här.

DN oroar sig för att den här typen av initiativ skulle vara meningslösa. Men vi kan lugna oron. Här listar vi 10 värdeskapande anledningar att satsa på events och platsaktivering;

1. Events och platsaktivering sätter platsen på kartan; ibland får stadsdelen t.o.m. ett nytt namn.

2. Events och platsaktivering bygger och stärker platsens varumärke. Platsen finns i målgruppen medvetande.

3. Events och platsaktivering befäster en enhetlig och positiv bild av platsen. Ofta är det flera byggherrar som går ihop om en stadsdel. Vi förankrar och kommunicerar utvecklingen på ett transparent och positivt sätt.

4. Events och platsaktivering är tillfällen att förmedla visionen om den färdigbyggda platsen. Alla behöver regelbundet påminnas om var vi är på väg.

5. Events och platsaktivering hjälper till att få redan inflyttade boende och näringsidkare att trivas. Målet är att göra boende och andra intressenter till ambassadörer för platsen.

6. Events och platsaktivering uppmuntrar till besök på platsen. De skapar inreseanledning.

7. Events och platsaktivering ökar lojaliteten och håller köpare på gott humör fram till inflyttningsdagen.

8. Events och platsaktivering bidrar till att platsen befolkas och att beteendemönster byggs upp redan under byggperioden som långsiktigt bidrar till en attraktiv plats.

9. Events och platsaktivering skapar mötesplatser och ökar tryggheten. Det är bra för platsens sociala hållbarhet.

10. Event och platsaktivering är ett verktyg för att plantera kultur och emotionella värden på en plats. Kulturen kommer med människorna som vi lockar till platsen.

För att konkurrera med andra platser om tillväxt, besökare, hyresgäster och boende krävs ett långsiktigt platsvarumärkesarbete. En styck show för sig själv säljer kanske inte slut ett bostadsprojekt. Men en show som en del av en långsiktig och planerad aktiveringsplan för en stadsdel bottnad i en platsmarknadsföringsstrategi bidrar till stadsutvecklingen, och gör det enklare att sälja och hyra ut, till ett högre pris.

#platsaktivering #platsmarknadsföring #platsutveckling #placebranding