Ursviksbussen 504Y – en framgångssaga!

Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik är ett utav Sveriges största i sitt slag. Ambitionsnivån har varit hög i stadsutvecklingsavseende och idag bor här 6 000 människor. Då stadsdelen planeras vara färdigutvecklad kommer det att bo ca 20 000 människor i Ursvik. Som alltid i nyproduktionsområden har landstinget, SL i det här fallet, svårt att synka kommunikationerna innan man riktigt känner till underlaget i stadsdelen och vilka behov som finns. Även därefter kan det ta tid att genomföra de förändringar som finns.

I Ursvik pinpointade stadsbyggnadsprojektet detta i princip från start. Därför avsatte man redan i ett tidigt skede medel för att finansiera en shuttle-lösning, d.v.s. en minibuss som planerades gå löpande under ett visst tidsspann från Ursvik till Kista och tillbaka igen. Efter en marknadsundersökning såg man dock att det inte var där behoven fanns, utan de boende ville ha en trygg kollektivtrafiklösning på helgkvällar.

Detta har lett fram till att Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik – bestående av Stora Ursviks KB, Bonava, Förvaltaren, HSB och Sundbybergs stad – under en testperiod bekostar en inhyrd extrabuss. Buss 504Y går mellan torsdag kväll kl. 21.30 och fram till 00.15 på lördagsnatten, från tunnelbanestationen i Hallonbergen till Ursvik, med stopp på sex olika stationer. Näpen har skött kommunikationen kring detta under hela processen, från ax till limpa. Vi får med oss en rikedom av kunskap, erfarenhet och lärdomar – samt ett gott samarbete med Arriva, leverantör av buss och förare.

Styrkan i digitala kanaler!

Den stora vinsten är givetvis att Ursviksborna kan åka tryggt från tunnelbanestationen i Hallonbergen på helgkvällar. Men Stadsbyggandsprojektet som initiativtagare tydliggör också att man jobbar handlingskraftigt och är lyhörda inför de boendes behov.
Att projektutvecklare går in och finansierar kommunikationer på det här viset är inte helt vanligt, men har visat sig vara ett mycket uppskattat initiativ. I de digitala kanalerna för Ursvik.se som t.ex. Facebooksidan för Ursvik skriver en av många glada tillrop:

”Hoppas på permanent lösning. Y är så värdefull tycker jag. Har skrivit till SL två gånger om att jag uppskattar linjen. Kanske fler kan skriva till SL. Kan knappast skada, även om jag gissar att utvärderingen och beslut om framtiden för Y mest grundar sig på hur många som faktiskt åker med linjen.”

PR-kraft!

Det är också tydligt vilken kraft bussen har i form av PR-värde. Givetvis har nyheten om Ursviksbussen gått varm i Ursviks egna kanaler, Facebook, Instagram, hemsida samt i Näpens dito. Media har uppmärksammat Ursviksbussen i många artiklar; Fastighetstidningen, Lokalpress, Byggastockholm, Rese- och Trafikforum, Infrasverige .. ja listan kan göras lång. Flera projektutvecklare har nu fått upp ögonen för hur man med egna medel kan arbeta med samhällsnytta och reklam i ett – med fokus på trygghet och tillgänglighet.

Resultat!

Näpen har givetvis utvärderat resultatet så långt, men ju mer vetskapen om Ursviksbussens existens sprids bland Ursviksborna så kommer antalet resenärer troligen att öka.
SL behöver veta hur sifforna ser ut för att kunna avgöra hur stort behov som finns av 504Y och därmed ta ett beslut om att sätta in extra avgångar. Jämför man med år 2017 då Ursviksbussen inte fanns, så hade 2018 den totala mängden påstigningar ökat med 55 % på den sträcka som 504 (ordinarie linje) och 504Y täcker i nuläget. Och det är rena glädjesiffror – en ökning över förväntan.

Näpen hjälper dig

Är du intresserad och vill veta mer? Vi träffar er gärna förutsättningslöst och berättar om våra tjänster, där vi bistår i utredningar, upplägg, planering och genomförande av en privat finansierad infrastrukturlösning med PR-strategi.

Från idé….till verklighet:

Ursviksbussen_webb