Seminarium: Property Branding för bostadsutvecklare

Hitta ert bostadsprojekts unika värden och engagera rätt målgrupper.

I en utmanande bostadsmarknad behöver vi jobba medvetet med utgångspunkt i förståelse för olika målgruppers efterfrågan, projektets förutsättningar och utifrån en medveten strategi.

Under detta halvdagsseminarium så tar vi er med på en inspirerande resa med avstamp i avgörande insikter under tidiga skeden vidare till praktisk marknadsföring och aktivering på plats.

Seminariet är ett unikt samarbete mellan Juni Strategi och Näpen och sker online.

Innehåll

• Vad är Property Branding och varför är det viktigt?
• Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling.
• Olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar.
• Att utifrån olika målgruppers behov och önskemål utforma ett bostadsprojekt och dess identitet.
• Är det bostadsutvecklaren, platsen eller projektet som är avsändare?
• Konvertering och framgångsrik försäljning.
• Events och aktivering.
• Lokalt engagemang – social hållbarhet i praktiken.
• Hitta och skapa platsambassadörer.
• Hur du går snabbt från strategi till handling.

Dag/tid: 19 maj kl 8:30-12:30
Kostnad: Erbjudande 1900:- (ordinarie pris 4900:-)
Passa på att nyttja vår generösa online-rabatt!

Till hösten planerar vi att genomföra seminariet fysiskt på plats till ordinarie pris.

Välkommen att anmäla dig! Du gör det genom att skicka via e-post till: anna.blank@napen.se