Framtidens kontor är ett event!

För att konkurrera med andra kommersiella fastigheter om tillväxt, besökare och hyresgäster krävs ett långsiktigt varumärkesarbete och marknadsföring byggd på en verklig och trovärdig grund.

Arbetet börjar redan tidigt i de långa processerna inom fastighetsutveckling, och pågår under hela byggperioden, stöttar uthyrningsarbetet och fungerar slutligen som ett verktyg för köparen eller tagaren av fastigheten.

Så hur ser framtidens kontorsfastighet ut?

Jo, kontorslokalen måste vara ett ”event”. D.v.s. det måste hända saker där. Om du frågar en anställd i dag vad som gör att de trivs på jobbet så är svaret ”att det händer saker”. Målet är att skapa mesta möjliga upplevelser, både för sina anställda och för sina kunder. Du delar upplevelser med andra människor, som du sedan minns och samtidigt blir de en del av att bygga din identitet.

På Näpen rekommenderar vi att kombinera varumärkesarbetet och marknadsföringen med events och aktiveringar av fastigheten eller platsen.

Hitta hyresgäster och minska vakansgraden!

Har din fastighet en för hög vakansgrad? Vi hjälper dig att hitta rätt strategi och profilera om lokalerna för bättre lönsamhet. Resultatet är ett mycket uppskattat stöd i uthyrningsarbetet.

Här hittar du genomförda projekt:

>Kommersiella lokaler