Strategi & koncept

Har du ett mål men vet inte vägen dit? Då ska du kontakta oss. Vi lägger stor vikt vid det strategiska arbetet, det är själva uppdragets kärna. Många slarvar med denna del, men vi vet att en väl genomarbetad och förankrad strategi, mission och vision är en förutsättning för ett lyckat slutresultat.

Strategiarbete ska alltid landa i något konkret som du som kund har nytta av under en längre tid, att vara konsekvent med strategin är viktigt för att lyckats. Leveransen kan se olika ut därför att varje uppdrag är unikt. På Näpen arbetar vi varje dag med strategier och koncept som både vi och andra har tagit fram, ni väljer själva vad ni vill ha hjälp med.

Place branding

Platsmarknadsföring, eller ”place branding”, går kort sagt ut på att lyfta fram positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen. Vi är experter inte bara på att hitta dessa, utan även på att omvandla dem till styrkor för våra kunders projekt. Vårt arbete tar sin början i noggrann research av området som mynnar ut i en strategi framåt.

Strategin tar i sin tur sig formen av ett koncept bestående av exempelvis grafisk profil, värdeord, en pay off eller något annat som tydligt och enkelt identifierar platsen. Allt för att ringa in och vrida upp volymen på platsens eget varumärke, de boende i området ska känna sig stolta och berätta om platsen.

Property branding

Vi vet hur en spekulant förvandlas till kund snabbare än någon annan. Med vår hjälp kan du som är verksam inom nyproduktion sälja på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vi har unik erfarenhet av fastighetsbranschens särskilda förutsättningar och behov, och vår kunskap om målgruppen och deras drivkrafter för respektive projekt är alltid nyckelfaktorer för en lyckad försäljning.

Självklart använder vi oss av pålitliga mätmetoder för att se effekten av marknadsåtgärderna, vilket resulterar i en snabbare försäljning då vi kan anpassa budskapen snabbt efter vad som visar sig fungera bäst. Tillsammans med er tar vi fram en plan för att se över behoven. Därefter arbetar vi fram ett skräddarsytt koncept för kommunikationen, vilket innebär att du enbart betalar för de tjänster du är i behov av, inget annat.

Samverkan

För att lyckas med place branding krävs samverkan mellan olika aktörer som alla kan ha olika mål och utgångslägen. Det kan ofta vara komplext att få alla att dra åt samma håll, och därför ska du anlita oss. Vi har lång erfarenhet av att projektleda samverkansgrupper och fastighetsägarföreningar med mycket lyckade resultat.

Tillsammans med flera aktörer arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att sätta fastigheter och stadsdelar på kartan. Och i förlängningen ökar det arbetet värdet på fastigheten och marken.

Kommunikation

Vårt arbete mynnar ut i alla tänkbara och otänkbara lösningar beroende på vad som är rätt för just det uppdraget. Självfallet kan vi producera allt från webbplatser och film till trycksaker och original, och allt där emellan. Våra kunders specifika behov är det som styr.

PR & sociala medier

Vi kombinerar alltid traditionell PR med sociala medier för bästa effekt. Vi utgår från er som fastighetsbolag, era projekt och från era fastigheter. Det är ett kraftfullt sätt att bygga varumärke, attrahera medarbetare och kunder.

Aktivering & events

Vi tar alltid hjälp av lokala resurser så långt det är möjligt när vi ansvarar för ett genomförande. Vi vänder oss i första hand till verksamheter från området och det lokala civilsamhället för att förankra projektet lokalt. För det är alltid genom människor som platser skapas.

Utbildning

Vill du lära dig mer om att jobba med kommunikation specialdesignad för fastighetsbranschen? Anmäl dig då till någon av våra kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

Vår utbildning fokuserar främst på place branding och property branding och hur man sätter stadsdelar och fastigheter på kartan.

Tillfällen:

Property Branding och Place Branding
– så sätter du stadsdelar och fastigheter på kartan

1 oktober 2019 – fullbokat

27 november 2019 Läs mer här

4 mars 2020 Läs mer här