Marknadsföring för bygg- och fastighetsbranschen

Vi är specialiserade på fastighetsbranschens affär och förutsättningar. Näpen har idag sex anställda som alla är projektledare. Vi jobbar tillsammans med vår kreatörsfamilj, ett stort nätverk av experter som alla verkar i fastighetsbranschen eller reklambranschen. Det ger oss en bred kunskapsbas och en flexibel organisation som lätt skalar upp eller ner utifrån våra kunders behov. Ett långt samarbete med många av våra kreatörer gör att samarbete och kunskapsöverföring är vardag för oss. Projektledarna är navet, kundens kontaktyta och den som håller ihop arbetsgruppen, tidsplan och budget.

Näpen erbjuder alla delar i processen att marknadsföra en plats, en fastighet eller ett bygg- och fastighetsbolag. Alla typer av kommunikation produceras, t.ex. trycksaker, webbplatser, sociala media, storformat & skyltar, film, strategi och grafiska profiler. Vi genomför även event och sociala investeringar.

Vi förstår alla steg i produktionsprocessen i de flesta kanaler och realiserar idéer på ett effektivt sätt så att projekten blir lönsamma för er.

Ni får:

  • Konsulter som förstår er affär
  • En personlig kontakt och service
  • Betalar bara för det ni behöver
  • Snabba leveranser
  • Kvalitativ reklam och marknadsföring

”Ett bra genomförande är lika viktigt som en genomtänkt strategi.”