Sätt din stadsdel på kartan!

För att konkurrera med andra platser om tillväxt, besökare, hyresgäster och boende krävs ett långsiktigt marknads- och varumärkesarbete byggt på en verklig och trovärdig grund. Arbetet med platsmarknadsföring går ut på att lyfta fram de positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns och som alla med en relation till din plats kan vara stolta över och berätta om.
 Det går också ut på att förankra och kommunicera de faktiska förändringar som görs på platsen. Allt måste ske i dialog och tillsammans med alla som har en relation till din plats.

Platsmarknadsföringsprojekt kan ha flera syften; bygga varumärke, öka lojalitet och bidra till konvertering såsom försäljning och uthyrning.

Vad vi gör:

  • Projektleder konsortium
  • Strategi och koncept
  • Grafisk profil
  • Produktion: Webbplatser, Trycksaker, film
  • Sociala kanaler (strategi och innehållsproduktion)
  • På plats-kommunikation
  • Event och sociala investeringar
  • Varumärkesbyggande och säljdrivande kampanjer

 

Här hittar du genomförda projekt:

>Stadsdelar