För Property People jobbar jag med stadsdelen Älta på uppdrag av ett fastighetsbolag. I projektets tidiga skeden bidrar jag med enklare marknadsundersökningar och produktion av presentationsmaterial.

Jag tar även fram en visionsfilm i samarbete med duktiga kreatörer ur mitt nätverk.