Blokk Fastighetspartner är sedan många år Mälardalens ledande förmedlare av hyreshus, kommersiella fastigheter och lokaler. Nu finns de även i Stockholm.

Vi hjälper dem kommunicera det, först med ett adresserat DR.

BLOKK_projekt_bilder