Under min anställning på BKC sthlm har jag jobbat med Centralhuset Sundbyberg.

Centralhuset Sundbyberg erbjuder ett kommunikationsnära läge på Landsvägen 52, med nedgången till pendeltåg och tunnelbana i huset. Fastighetsägaren är Jernhusen.

Enheterna har varit trycksaker, print och storformat.

sumpanhuset