För Property People har jag tagit fram en enkel webbplats åt Bruno Ohlzons Vingård i Frankrike. Bruno säljer vin och även boende på vingården.