För NCC har jag lett produktionen av kommunikationen av ett innovativt kontorshus i Hyllie, Malmö.  Förutom broschyr har jag arbetat med påplatskommunikationen, nyhetsbrev, spadtag, DR, digitala och tryckta annonser.

eXlentstor1
eXlentstor3
eXlentstor2