För Property People har jag hjälp Folkhem med annonsering i sociala medier för deras nyproduktionsprojekt av bostäder. Resultatet blev mycket tillfredställande.