Place Branding: Starta en handlingskraftig samverkan

Utmaning:

Vår uppdragsgivare Sundbybergs Stad ville starta en samverkansgrupp kring platsutveckling för de båda stadsdelarna Hallonbergen och Ör i Stockholm. Det ska utvecklas nya bostäder och centrum både i Ör och Hallonbergen. De vill möte de socioekonomiska skillnader som kan uppstå med platsutvecklingen. Mediabilden är tuff gällande trygghetsfrågor. Hur ska vi kunna få människor att välja Hallonbergen och Ör och skapa efterfrågan på de 4000 nya bostäderna som ska till? Kommunen och byggherrarna hade suttit i en mötesserie på nästan ett år utan att konkret komma igång.

Lösning:

Vi konsulterade staden och inventerade gruppens olika incitament med samverkan, vi definierade vad de ska samverka kring, tog fram ett förslag på hur den gemensamma budgeten ska fördelas samt ett förslag på en aktivitetsplan som fokuserar på platsmarknadsföring och sociala investeringar. Vi kunde sedan påbörja det långsiktiga platsvarumärkesarbetet.

Resultat:

Ett par månader efter att vi satt vår plan i verket och lanserat hemsidan, börjat jobbat med att publicera positivt innehåll, så har vi tagit oss upp och in på första sidan Google när man söker på Hallonbergen.