För nystartade Hedbygg har jag tagit fram logo och hemsida www.hedbygg.se