Property Branding: Marknadsföring av kommersiell fastighet

Utmaning:

Vår uppdragsgivare NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen. Projektet Hangar 5 i Bromma är ett helt nytt kontorsläge i Stockholm som när klart blir en ny stadsdel i Stockholm med kontor, hotell och handel. För att kunna ligga i framkant med projektet Hangar 5 fanns behov av innehåll som kommunicerar projektet.

Lösning:

Vi tog fram ett antal relevanta och aktuella teman och budskap relaterar till projekt Hangar 5 och paketerade dem som blogginlägg med tillhörande filmat rörligt material för intern och extern spridning.

Resultat:

NCC Property Development valde att publicera innehållet på flera plattformar, både projektets och NCCs egna kanaler samt i employer branding syfte.