Stena Fastigheter bygger sex bostadshus i Jakobsberg, varav fyra innefattar bostadsrättsföreningen. Vi har gett projektet sitt namn, sin profil och skapat all säljdrivande kommunikation, både digitalt och på plats. Vi ansvarar också för den digitala säljstarten på hemsidan (säljstart vintern 2017).

VÅRT ARBETE:
• Logotype, grafisk profil, kommuikationskoncept
• Säljbroschyr, prislista, bofaktablad
• Digital marknadsföring i sociala kanaler
• Hemsida
• Facebook-sida med innehåll
• På-plats-marknadsföring, fasadvepor, stängselvepor
• Digital säljstart

www.nybergstorg.se

Nybergstorg_projekt_bilder4
Nybergstorg_projekt_bilder
Nybergstorg_projekt_bilder2 Nybergstorg_projekt_bilder3