Property Branding: Kartlägg projektet med microläges-analys!

Utmaning:

Vår uppdragsgivare OBOS Sverige har ett bostadsprojekt i Åkersberga som heter Brf Valsjöskogen och består av ca 36 st. enheter, småhus om 137 kvm. I Åkersberga finns det mycket konkurrens av annan nyproduktion. Platsen består enbart av skog vid marknadsföringstillfället, och OBOS bygger sin standardprodukt.

Lösning:

Vi kompletterade analysarbetet med att göra en kvalitativ undersökning kring microläget, genom intervjuer med personer i närområdet. Vi tog reda på platsens verkliga fördelar och nackdelar som ledde fram till de grundläggande budskapen.

Resultat:

Texterna om projektet baserades på verkliga USP:ar och publicerades på webbplatsen och broschyren. Vi kunde fylla platsen med liv digitalt och visa på visionen genom att producera flera innehåll med redaktionellt manér.