Place Branding: Öka värdet på marken!

Utmaning:

Vår uppdragsgivare Turbinen äger mycket mark i Tungelsta och har ett långsiktigt intresse för platsen. Tungelsta är en tätort längs pendeltågslinjen söder om Stockholm. Vi vill på lång sikt öka värdet på marken.

Lösning:

Vår analys visar att Tungelsta har unika positiva värden och en position som ”lantligt och tryggt”. Vi väljer att använda tätortens befintliga namn samt lyfta fram de positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen.

Resultat:

Vi har gjort en analys och strategi för platsvarumärket Tungelsta. En grafisk identitet har tagits fram för tätorten. Vi har även producerat en webbplats som ska fungera som navet i den löpande platsmarknadsföringen.

tungelsta

tungelsta2

tungelsta3