PQ Projektledning behövde optimera sin webbplats. Näpen har med arbetsgruppen anpassat innehåll, texter, navigation och formgivning. Webbplatsen har även gjorts responsiv. Det här är första steget i ett framtida samarbete där Näpen löpande hjälper PQ Projektledning med deras kommunikation.

Pqp1_storbild