Place Branding: Renovering av befintlig bestånd

Utmaning:

Vår uppdragsgivare SigtunaHem ska under flera år utveckla ett av sina befintliga bostadsområden, som innebär att befintliga hus rivs och ersätts av nya. Allt medan de boende bor kvar i kvarteren.

Lösning:

Genom att ge projektet ett eget namn, Norrbacka Omvandling, samt en egen röst och ett eget grafiskt uttryck, kan vi förstärka visionen och de positiva värden som omvandlingen innebär. Information, transparens och omtanke kommer prägla projektet under hela byggperioden. Vi parar kundservice & place branding.

Resultat:

Förutom produktion av information och kommunikation har vi rekommenderat närvaro på plats genom en pop-up dialoglokal. I projektet tidiga skeden har informationen om rivningen mottagits väl.