Property Branding: Bostadsprojekt nyproduktion

Utmaning:

Vår uppdragsgivare SPG, Scandinavian Property Group utvecklar 5 st BRF:er i bostadsprojektet Stationslunden i Bålsta i Stockholm.

Lösning:

Eftersom SPG, Scandinavian Property Group är okänt för bostadsköparna väljer vi att skapa en egen avsändare för projektet och paketera allt material i bostadsprojektets egen profil.

Resultat:

Marknadsföringen av projektet ökar det upplevda värdet av att köpa bostad just här. Vi skapar intresse för området och genererar efterfrågan för de nybyggda bostäderna. Vi lockar intressenter till bostäderna och samlar intresseanmälningar till mäklarna.