Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag och ingår Stenasfären. Förutom att vi hjälpt Stena Fastigheter med att paketera och driva kommunikationen kring försäljning en av bostadsrättsprojekten Kvillered, Nybergstorg, Askegården och Kallebäcks Torn, har vi även hjälp till med att skapa profilerande foliering av 30 stycken skyltfönster utanför Stena Fastigheters nya kontor, utmed Drottninggatan och Vattugatan i Stockholm. Syftet var att visa upp och kommunicera att Stena Fastigheter inte bara hyr ut befintliga bostäder utan också producerar nyproduktion av hög kvalitet.

Drottninggatan1

Drottninggatan2

Drottninggatan3