Social investering: Aktivering och events

Utmaning:

Ursvik är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, med ca 9 000 bostäder och ca 20 000 invånare när det är färdigutvecklat. Idag bor det närmare 6 000 personer här idag. Tvärbanan kommer hit år 2022. Vårt uppdrag här är omfattande. Målsättningen är att öka värdet på marken primärt genom att göra befintliga ursviksbor till ambassadörer för stadsdelen.

Lösning:

Årligen arrangerar vi flera sociala investeringar och events. Vi skapar mötesplatser och möter upp på de svagheter som stadsdelen har såsom ont om mötesplatser, restauranger och bristande kollektivtrafik. Samtliga aktiveringar genomförs tillsammans med ursviksborna själva och flera aktiviteter bygger helt på deras engagemang.

Resultat:

Vi ser i realtid hur ursviksborna agerar ambassadörer.