Place Branding: En socioekonomisk utsatt stadsdel

Utmaning:

Valsta är en socioekonomisk utsatt stadsdel i Sigtuna i Stockholm. Vår uppdragsgivare Valsta Utveckling är en ideell förening bestående av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala hyresgästföreningar, företagare i Valsta. Valsta Utveckling arbetar med ”snyggt och tryggt” samt arrangerar många lokala events för Valstaborna. Valsta har en negativ mediebild mot sig.

Lösning:

Vår analys visar att många känner stolthet över av att bo här och att man har bra gemenskap med sina grannar. Otryggheten finns men vi kan också se hur medias påverkan bidrar extra till den känslan. Vi ska nyansera bilden av Valsta, öka stoltheten och göra invånarna till ambassadörer för stadsdelen. ”Vi är Valsta” är namnet på stadsdelens platsmarknadsföringsplattform. Bara namnet i sig är inkluderande och uppmanar till att vara med och bidra till ett ”nytt” Valsta. Kommunikationen kommer att skapa en vi-känsla, en tydligare identitet och ökad stolthet.

Resultat:

Vi har gjort en nulägesanalys genom en undersökning i stadsdelen. Vår strategi har resulterat i rekommendationen att ta fram en ny användare och kommunikationsplattform för stadsdelen. Under 2020 kommer vi att påbörja platsmarknadsföringen av Valsta.