För Property People har vi arbetat fram ett platsvarumärke för Väsjön på uppdrag av Sollentuna Kommun och byggherregruppen i Väsjön. Jag har bidragit i de tidiga skedena med bl a. intervjuer av platsens intressenter.