Tillsammans med Mattias på Eufori har vi hjälpt CA Fastigheter med en logotyp och skyltförslag för Veddesta Handel.

Syftet med arbetet var att få alla som passerar handelsplatsen att uppmärksamma den. Syftet är också att bygga platsens varumärke och personlighet samt att skapa trygghet för besökarna.

CA_stor3
CA_stor1
CA_stor2

Platser som attraherar människor blir värdefulla.

Ju fler människor en plats attraherar desto mer värdefull blir platsen. Värdet ökar för fastighetsägaren då det blir enklare att hyra ut eller sälja. Värdet ökar också för hyresgästerna som får fler besökare och försäljning. Men värdet ökar även för besökarna och då främst de emotionella värdena såsom att de trivs på platsen och kan få sina behov tillfredsställda.
Ett sätt att attrahera fler människor till en plats och få dem att trivas är ett genomarbetat skyltprogram.

Skyltningen talar i första hand till besökarens icke-medvetna.
Besökaren läser sällan aktivt på skyltar utan tar in information i sitt icke-medvetna som sedan rätt utfört ger besökaren trygghet och en känsla av att han eller hon är där hon vill vara, och vet vart han eller hon är på väg. Kort sagt skyltningen ska ge besökaren trygghet.