Place Branding: Samverkan nyproduktionsområde

Utmaning:

Vega är en stadsdel i Haninge i södra Stockholm som bestod av träskmark samt ett sommarstugeområde med dåliga kommunikationer. En ny pendeltågstation öppnar här våren 2019. På sikt kommer det att finnas 3 500 bostäder för 10 000 människor i Vega. Vår uppdragsgivare är en samverkansgrupp som består av Stena Fastigheter, Ikano Bostad, Wästbygg Våra hem, Bolite, Lindbäcks, SPG och Viktor Hanson. Stadsdelens varumärke ska stärkas och vi ska sätta Vega på kartan.

Lösning:

Vega får en egen röst och vi tar fram en taktisk strategi som prioriterar Vegas digitala närvaro, med positivt innehåll om Vega. Vi stöttar samverkansgruppens medlemmars respektive säljprocess genom att befästa en enhetlig och positiv bild av området och generera trafik vidare till bostadsutvecklarnas respektive webbplatser. Vi genomför även flera gemensamma visningsdagar.

Resultat:

Trots inbromsning på bostadsmarknaden går försäljningen i Vega bra. Flera av samverkansgruppen medlemmar vittnar om att Vega-projektet är deras bästa i Stockholm under perioden. Under 2019 producerar vi 33 st innehåll. Webbplatsen får 57 220 st unika besök och genererar 25 080 st klick ut till bostadsutvecklarnas respektive webbplatser.

 

vega_site