B2RE: Marknadsföring mot fastighetsbranschen

Utmaning:

Vår uppdragsgivare VST Nordic är en totalentreprenör och specialist på stombyggnad. De har idag ensamrätt på VST-systemet i Mälardalen. VST Nordic ska för första gången medverka på Nordbygg med syftet att informera och öka medvetenheten kring de platsgjutna stommarna. VST Nordic har många fina referenser. De vill även lyfta fram den unika konceptväggen med fördragna installationer och dess fördelar.
Målgruppen är inköpare hos byggherrar, konstruktörer, markägare och arkitekter.

Lösning:

Eftersom det saknas en grafisk profil och en röd tråd i VST Nordics befintliga kommunikation så börjar vi från början med att ta fram värdeord som beskriver vilka VST Nordic är och en grafisk profil. Det är ett dokument som guidar all paketering av kommunikationen för företaget. Vi gör sedan en första produktion inför kommande marknadsföringssatsning; en företagsbroschyr.

Resultat:

VST Nordic står nu bättre rustade att uppvakta fastighetsbranschen.