Vill du lära dig mer om att jobba med kommunikation specialdesignad för fastighetsbranschen? Anmäl dig då till någon av våra kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

Behöver ni en energigivande och kunskapsintensiv snabbinjektion, kanske i samband med en kick-off, så kan vi hjälpa er med en inspirationsföreläsning eller en workshop anpassad till er verksamhet.

Utbildningstillfällen

Property Branding och Place Branding
– så sätter du stadsdelar och fastigheter på kartan

Den här utbildningen handlar om hur du med varumärkesbygge och marknadsföring sätter din plats och fastighet på kartan. Vi går igenom grundläggande teorier och praktiska metoder för property- och place branding. Du får även kunskaper om medieval och varför sociala medier lämpar sig väl för marknadsföring av stadsdelar och fastigheter. Utbildningen syftar till att du ska få kunskaper och färdigheter för att göra stadsdelar och fastigheter mer attraktiva och därmed öka i värde.

10 sept 2020 Läs mer här

3 nov 2020 Läs mer här

Seminarium: Property Branding för bostadsutvecklare

Hitta ert bostadsprojekts unika värden och engagera rätt målgrupper.
I en utmanande bostadsmarknad behöver vi jobba medvetet med utgångspunkt i förståelse för olika målgruppers efterfrågan, projektets förutsättningar och utifrån en medveten strategi.
Under detta halvdagsseminarium så tar vi er med på en inspirerande resa med avstamp i avgörande insikter under tidiga skeden vidare till praktisk marknadsföring och aktivering på plats. Seminariet är ett unikt samarbete mellan Juni Strategi och Näpen och sker online.

Innehåll
• Vad är Property Branding och varför är det viktigt?
• Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling.
• Olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar.
• Att utifrån olika målgruppers behov och önskemål utforma ett bostadsprojekt och dess identitet.
• Är det bostadsutvecklaren, platsen eller projektet som är avsändare?
• Konvertering och framgångsrik försäljning.
• Events och aktivering.
• Lokalt engagemang – social hållbarhet i praktiken.
• Hitta och skapa platsambassadörer.
• Hur du går snabbt från strategi till handling.

Dag/tid: 19 maj kl 8:30-12:30
Kostnad: Erbjudande 1900:- (ordinarie pris 4900:-)
Passa på att nyttja vår generösa online-rabatt!

Till hösten planerar vi att genomföra seminariet fysiskt på plats till ordinarie pris.

Välkommen att anmäla dig! Du gör det genom att skicka via e-post till: anna.blank@napen.se

Föreläsningar, workshops och seminarier

Place Branding – Starta en samverkansgrupp

I den här workshop-serien får ni en flygande start på er samverkansgrupp. Tillsammans med gruppens tilltänkta medlemmar kommer ni igång på ett strukturerat och roligt sätt med just er samverkansgrupp. Vi går igenom alla grundläggande förutsättningar och undanröjer hinder eller frågetecken. Vi lär oss om fallgropar och inspireras av lyckade samverkansprojekt. När workshop-serien avslutas har ni en färdig grund för en mångårig samverkan och ett påskrivet samarbetsavtal.

Kontakta oss vid intresse

 

Optimerad marknadsföring inom B2RE – business to real estate!

I den här workshop-serien får ni en grundlig genomlysning av er sälj- och marknadsföring. Tillsammans med ett team av strateger och kreatörer från oss kommer ni på ett strukturerat och roligt sätt maximera er sälj- och marknadsföring. Vi går igenom ert nuläge, unika erbjudanden, målgrupper, valda kanaler och ert kommunikationskoncept. Vi optimerar och kompletterar där det behövs. När workshop-serien avslutas har ni en färdig aktivitetsplan redo att förverkligas.

Kontakta oss vid intresse