Vill du lära dig mer om att jobba med kommunikation specialdesignad för fastighetsbranschen? Anmäl dig då till någon av våra kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

Behöver ni en energigivande och kunskapsintensiv snabbinjektion, kanske i samband med en kick-off, så kan vi hjälpa er med en inspirationsföreläsning eller en workshop anpassad till er verksamhet.

Utbildningstillfällen

Property Branding och Place Branding
– så sätter du stadsdelar och fastigheter på kartan

Den här utbildningen handlar om hur du med varumärkesbygge och marknadsföring sätter din plats och fastighet på kartan. Vi går igenom grundläggande teorier och praktiska metoder för property- och place branding. Du får även kunskaper om medieval och varför sociala medier lämpar sig väl för marknadsföring av stadsdelar och fastigheter. Utbildningen syftar till att du ska få kunskaper och färdigheter för att göra stadsdelar och fastigheter mer attraktiva och därmed öka i värde.

1 oktober 2019 – fullbokat

27 november 2019

4 mars 2020 Läs mer här

26 maj 2020 Läs mer här

 

Föreläsningar, workshops och seminarier

Place Branding – Starta en samverkansgrupp

I den här workshop-serien får ni en flygande start på er samverkansgrupp. Tillsammans med gruppens tilltänkta medlemmar kommer ni igång på ett strukturerat och roligt sätt med just er samverkansgrupp. Vi går igenom alla grundläggande förutsättningar och undanröjer hinder eller frågetecken. Vi lär oss om fallgropar och inspireras av lyckade samverkansprojekt. När workshop-serien avslutas har ni en färdig grund för en mångårig samverkan och ett påskrivet samarbetsavtal.

Kontakta oss vid intresse

 

Optimerad marknadsföring inom B2RE – business to real estate!

I den här workshop-serien får ni en grundlig genomlysning av er sälj- och marknadsföring. Tillsammans med ett team av strateger och kreatörer från oss kommer ni på ett strukturerat och roligt sätt maximera er sälj- och marknadsföring. Vi går igenom erat nuläge, unika erbjudanden, målgrupper, valda kanaler och ert kommunikationskoncept. Vi optimerar och kompletterar där det behövs. När workshop-serien avslutas har ni en färdig aktivitetsplan redo att förverkligas.

Kontakta oss vid intresse