Vi är specialister inom kommunikation för bygg- och fastighetsbranschen. Vi sticker gärna ut hakan och påstår att ingen slår oss på fingrarna när det gäller Place Branding och Property Branding. Kontakta oss så berättar vi varför.

 

Place Branding

Platsmarknadsföring, eller Place Branding, går kort sagt ut på att lyfta fram positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen, i er stadsdel. Vi är experter inte bara på att hitta dessa, utan även på att omvandla dem till styrkor för våra kunders utmaningar och mål. Vårt arbete kan ändra bilden av utsatta stadsdelar till det positiva, vi håller köpare och hyresgäster på gott humör under långa byggprocesser, vi skapar sanna ambassadörer som känner sig stolta och berättar om era platser och stadsdelar. Vi hjälper er att bidra till en socialt värdeskapande stadsutveckling och sist men inte minst ökar vi värdet på er mark.

 

Property Branding

När vi säger Property Branding pratar vi om enskilda fastighetsprojekt. Det handlar om kommersiella fastigheter, kontor, handel eller bostadsprojekt i olika upplåtelseformer. Vårt arbete går ut på att bygga in varumärke i era fastighetsprojekt, underlätta uthyrningsarbetet, sälja nyproduktion snabbare till ett högre pris och hitta det som verkligen är unikt med ert microläge. Vi kan hjälpa er med hela eller delar av arbetet som spänner från analys, till strategi och koncept och sedan över den ofta långa tidsperioden med konsekvent kommunikation och varumärkesbyggnad, då vi bidrar med produktion av alla typer av kommunikation samt events och aktiveringar.

 

Analys & strategi

När grunderna saknas hjälper vi er att ta fram dem. Vi lägger stor vikt vid det strategiska arbetet, det är själva uppdragets grund. Många slarvar med denna del, men vi vet att en väl genomarbetad och förankrad analys och strategi är en förutsättning för ett lyckat slutresultat. Vi kartlägger er plats, ert fastighetsprojekt eller ert företag, vi gör målgruppsanalyser, SWOT-analyser och omvärldsbevakning. Vi genomför ofta workshops ihop med våra kunder. Vår mest efterfrågade analysprodukt är microlägesanalysen som hittar det verkligt unika med er plats.

När analysdelen är klar tar vi ut riktningen i kommunikationsstrategin där vi beslutar om avsändare- och varumärkeshierarki, namnval, värdeord, vision, varumärkeslöfte, och positionering. I många fall tar vi även fram en taktisk strategi med media- och kanalval. Dokumenten skrivs alltid som arbetsdokument, genomförbara i praktiken. Vi stannar inte vid skrivbordsprodukter.

 

Koncept & idéarbete

Genom kreativt arbete översätter vi analys och strategi till en bärande idé och röd tråd som känns och märks. Vi gör det enkelt, minnesvärt, inbjudande och underhållande. Det är här vi tillsammans med våra kreatörer skapar magin, uppfinner, experimenterar, växer, tar risker, bryter mot regler och har roligt. Idéarbetet mynnar ut i grafisk profil och ett starkt kommunikationskoncept som fungerar långsiktigt och kan varieras genom de oftast väldigt långa tidsperioder som fastighetsprojekt spänner över.

 

Kommunikation

Vårt arbete mynnar ut i alla tänkbara och otänkbara lösningar beroende på vad som är rätt för just ert uppdrag. Självfallet kan vi producera allt från webbplatser, innehåll till sociala medier och film till trycksaker och original, och allt där emellan. Vi älskar original, korrekturläsning, detaljer, deadlines och leveranser. Prisvärd konkret kommunikation alltid grundat i analys, strategi och koncept.

 

Aktivering & events

Vi är ingen traditionell eventbyrå men vi arrangerar årligen flertalet sociala investeringar, aktiveringar och events. Vi skapar mötesplatser och möter upp på de eventuella svagheter som platsen har exempelvis ont om gemenskap, restauranger eller bristande kollektivtrafik eller annan service. Samtliga aktiveringar genomförs tillsammans med människorna som lever och rör sig här och flera genomföranden bygger helt på deras engagemang. Vi tar alltid hjälp av lokala resurser så långt det är möjligt när vi ansvarar för ett genomförande. Vi vänder oss i första hand till verksamheter från området och det lokala civilsamhället för att förankra projektet lokalt. För det är alltid genom människor som platser skapas.

 

Samverkan

För att lyckas med stadsutveckling krävs samverkan mellan flera aktörer som alla kan ha olika mål och utgångslägen. Det kan ofta vara komplext att få alla att dra åt samma håll, och därför ska du anlita oss. Vi har lång erfarenhet av att projektleda samverkansgrupper och fastighetsägarföreningar. Vi vet vilka fallgropar vi ska undvika och vad som underlättar för en mångårig handlingskraftig samverkan med era branschkollegor.

 

Utbildning & workshops

Vill du lära dig mer om att jobba med kommunikation specialdesignad för fastighetsbranschen? Anmäl dig då till någon av våra kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

Behöver ni en energigivande och kunskapsintensiv snabbinjektion, kanske i samband med en kick-off, så kan vi hjälpa er med en inspirationsföreläsning eller en workshop anpassad till er verksamhet.

Läs mer här